Spring over hovedmenu

Om uddannelsesløft – til jobkonsulenter og a-kasser

Møder du ledige, som overvejer uddannelse? Så kan et uddannelsesløft være løsningen. Se her, hvordan du bedst guider den ledige til et uddannelsesløft.

Puljen til uddannelsesløftet er en mulighed for dagpengemodtagere over 30 år, som ønsker at tage en erhvervsuddannelse som voksen. Formålet med uddannelsesløftet er at give ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere med en forældet uddannelse, et tilbud om at blive faglært.

At tage en erhvervsuddannelse som ledig kan styrke mulighederne for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og for nogen kan en erhvervsuddannelse lette vejen til et nyt og længerevarende job. Hvis en ledig møder op til en samtale og ønsker en uddannelse, kan et uddannelsesløft derfor være løsningen.

Den ledige kan starte på en uddannelse allerede fra første ledighedsdag. I samarbejde med den ledige finder I ud af, hvilken erhvervsuddannelse der kan være relevant og hvornår uddannelsen skal starte. Uddannelsen skal som udgangspunkt være gennemført indenfor den lediges dagpengeperiode.

Uddannelsesløftet er et led i beskæftigelsesreformen og trådte i kraft i 2015.

Tilbud om erhvervsuddannelse på dagpenge

Ledige kan gennemføre en erhvervsuddannelse for voksne i henhold til den nye erhvervsuddannelsesreform, der trådte i kraft d. 1. august 2015. Den ledige kan både gennemføre specialer eller trin i erhvervsuddannelserne. Alle erhvervsuddannelser kan gennemføres som tre forskellige veje: euv1, euv2 og euv3. Hvilken vej den ledige kan benytte, afhænger af den enkeltes tidligere erhvervserfaring:

  • Euv1: Den ledige gennemfører en erhvervsuddannelse for voksne uden grundforløb og praktikforløb, fordi der opnås merit på baggrund af relevant erhvervserfaring. Der skal således kun gennemføres et skoleforløb.
  • Euv2: Den ledige gennemfører en erhvervsuddannelse for voksne med både skole- og praktikforløb, dog med en afkortning på baggrund af erhvervserfaring eller tidligere gennemført uddannelse. Praktikken skal kunne gennemføres som skolepraktik.
  • Euv3: Den ledige gennemfører en erhvervsuddannelse for voksne med både skole- og praktikforløb som udgangspunkt uden afkortning. Det er for voksne uden relevant erhvervserfaring eller tidligere gennemført uddannelse. Praktikken skal kunne gennemføres som skolepraktik.

Det er erhvervsskolen, der vurderer, hvilken kategori borgeren tilhører på baggrund af en realkompetencevurdering.

Tilskud til kommunerne under puljen til uddannelsesløftet

For at støtte brugen af puljen til uddannelsesløftet får kommunerne dækket 80% af driftsudgifterne til erhvervsuddannelser.

Midlerne fra puljen til uddannelsesløftet fordeles hvert år til alle kommuner via tilsagn om tilskud. Kommunerne kan frit anvende op til det beløb, der er givet tilsagn til.

Praksisvejledning om puljen til uddannelsesløft (pdf)

Sidst opdateret: 20-09-2019