Spring over hovedmenu

Økonomi under et uddannelsesløft

Økonomi under uddannelse optager mange ledige. Som udgangspunkt modtager de 80 % af deres nuværende dagpengesats. Nogle uddannelser giver ret til 100 %.

Nogle ledige kan være bekymrede for deres økonomi, hvis de starter på en uddannelse.

Når den ledige er under uddannelse i forbindelse med uddannelsesløftet, modtager de 80 % af den nuværende dagpengesats.

Den ledige kan låne op til den tidligere dagpengesats. Optag af lånet administreres af a-kassen. Tilbagebetaling af lånet med renter skal ske til Udbetaling Danmark, når a-kassen har oversendt lånet.

Læs mere om ’lediges ret til lån’ og ’tilbagebetaling af lånet’:

Praksisvejledning om puljen til uddannelsesløft (pdf)

Positivlisten

Fra 1. marts 2017 og til og med 31. december 2019 vil ledige, som vælger en uddannelse, hvor der er mangel på arbejdskraft, modtage 100% af deres tidligere dagpengesats. Uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft, kan du finde på positivlisten:

Positivlisten for puljen til uddannelsesløft, opdateret august 2017 (pdf)

Ledige har også mulighed for at vælge andre erhvervsuddannelser end dem på positivlisten. Hvis den ledige vælger erhvervsuddannelser, der ikke er på positivlisten, får de 80% af den højeste dagpengesats. Dog vil den ikke være højere end den dagpengesats, som den ledige tidligere har fået. Du kan læse om alle erhvervsuddannelser på ug.dk:

Læs om alle erhvervsuddannelser for voksne på Uddannelsesguidens hjemmeside (nyt vindue)

Rådighed under uddannelse

Ledige, som deltager i et uddannelsesforløb under puljen til uddannelsesløftet, er fritaget for pligten til at være aktivt jobsøgende, at skulle dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog og fra at stå til rådighed for henvist arbejde efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Dog skal den ledige stadig være til rådighed for den aktive indsats. Det betyder, at den ledige skal deltage i kontaktforløbet og tilbuddet. Den ledige skal være i kontakt med jobcenteret undervejs i uddannelsen, bl.a. for at du løbende kan understøtte den ledige i at gennemføre uddannelsen. Da den ledige deltager i et tilbud, kan du beslutte, at samtaler kan holdes på anden vis end ved personligt fremmøde – f.eks. telefonisk.

Du kan læse mere om rådighed under erhvervsuddannelsen i praksisvejledningen:

Praksisvejledning om puljen til uddannelsesløft (pdf)

Sidst opdateret: 20-09-2019