Spring over hovedmenu

Sådan starter du et uddannelsesløft

Vejen til et uddannelsesløft består af en række trin. Din opgave som jobkonsulent er at hjælpe den ledige nemt og hurtigt igennem processen.

Her på siden kan du finde ud af, hvordan du hjælper en dagpengemodtager, som ønsker et uddannelsesløft. Siden er opdelt i emner, som alle er relevante at drøfte med borgeren i forbindelse med et uddannelsesløft.

Du kan bl.a. se, om den ledige opfylder kravene for at kunne tage en erhvervsuddannelse via uddannelsesløftet, hvad den ledige har af muligheder, og hvordan processen forløber. Der er også en video, der kort forklarer processen.

Hvis du vil læse mere om de forskellige bekendtgørelser og vejledninger til puljen til uddannelsesløftet, kan du finde dem på star.dk:

Besøg star.dk og læs mere om uddannelsesløft (nyt vindue)

Sådan starter du et uddannelsesløft

Er den ledige i målgruppen?

Ledige kan få et uddannelsesløft og tage en erhvervsuddannelse eller dele af en erhvervsuddannelse, hvis:

  • Den ledige er fyldt 30 år
  • Den ledige er ufaglært
  • Den ledige er faglært med en forældet uddannelse. En forældet uddannelse betyder, at den ledige ikke har brugt sin uddannelse i et job de seneste fem år.

Hvilke muligheder har den ledige?

Alle erhvervsuddannelser kan gennemføres som tre forskellige veje. Den ledige kan starte på en erhvervsuddannelse som euv1, euv2 eller euv3.

Som udgangspunkt kan den ledige få bevilget et uddannelsesløft, der kan afsluttes inden for dagpengeperioden, så den ledige modtager dagpenge under hele uddannelsen. Hvis den ønskede erhvervsuddannelse tager længere tid, kan 4/5 af uddannelsen bevilges i dagpengeperioden, hvis den ledige er villig til at færdiggøre den sidste femtedel af uddannelsen som en normal erhvervsuddannelse. I den periode vil den ledige typisk modtage elevløn eller skolepraktikydelse.

For eventuelle spørgsmål om økonomi kan den ledige søge råd og vejledning hos sin a-kasse.

Hvis du sammen med den ledige vil vide mere om mulighederne for et uddannelsesløft, kan I sammen få et hurtigt overblik gennem vores digitale værktøj:

Tjek dine uddannelsesmuligheder

Trin og specialer

En erhvervsuddannelse kan enten være et trin og/eller et speciale.
Trin i en erhvervsuddannelse er også en erhvervsuddannelse. Uddannelsen er kort. Den ledige kan tage enten ét trin eller flere under uddannelsen. Gennemføres ét trin, får den ledige et trinbevis. Det er ikke alle erhvervsuddannelser, som er trindelte.

Specialer er det højeste niveau i en erhvervsuddannelse. Nogle erhvervsuddannelser som fx elektriker og vvs-energiuddannelsen indeholder flere specialer.

På UddannelsesGuiden kan du sammen med den ledige se, om erhvervsuddannelserne er inddelt i trin eller specialer. I kan søge på lige netop den erhvervsdannelse, som den ledige er interesseret i:

UddannelsesGuiden

Det er din opgave som jobkonsulent at hjælpe den ledige med at finde frem til den skole, som udbyder uddannelsen, som pågældende ønsker. Ligeledes kan I også sammen tage kontakt til den pågældende skole og få en vejleder på skolen til at lave en realkompetencevurdering ud fra den lediges profil og baggrund.

Eksempel 1

Uddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik består af to trin:

  1. Buschauffør: To år (trin1)
  2. Buschauffør i kollektiv trafik: Tre år og seks mdr. (trin 1 + 2).

Hvis en ledig har en erhvervsuddannelse som buschauffør (trin 1), som er færdiggjort for mindst 18 måneder siden, kan jobcentret bevilge en erhvervsuddannelse som buschauffør i kollektiv trafik (trin 2), hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Eksempel 2

Uddannelsen til kørselsdisponent består af tre trin:

  1. Buschauffør: To år (trin 1)
  2. Buschauffør i kollektiv trafik: Tre år og seks mdr. (trin 1 + 2)
  3. Kørselsdisponent: Fem år (trin 1 + 2 + 3).

Hvis en ledig har en erhvervsuddannelse som buschauffør i kollektiv trafik (trin 1 + 2), som er færdiggjort for mindst 18 måneder siden, kan jobcentret bevilge en erhvervsuddannelse som kørselsdisponent (trin 3), hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

 

Hvad er en realkompetencevurdering (RKV)?

Inden den ledige kan starte på en erhvervsuddannelse, skal den ledige have en realkompetencevurdering, en RKV. Formålet med en RKV er at sikre, at den ledige ikke lærer det samme to gange.

En RKV giver den ledige papir på nuværende kompetencer, og det er samtidig den, der afgør, om den ledige kan nå at gennemføre den valgte erhvervsuddannelse inden for borgerens dagpengeperiode.

RKV’en er målrettet én eller få konkrete erhvervsuddannelser. Jobcentrene køber en RKV hos en uddannelsesinstitution, der har den valgte uddannelse.
En RKV kan vare fra ½ dag og op til fem dage. Det afhænger af, hvor meget den ledige skal have afprøvet sine færdigheder.

For nogle gennemføres RKV’en ved et skrivebord. Her ses der på, hvilke teoretiske kompetencer den ledige har, mens den for andre består af, at den enkelte skal demonstrere sine praktiske færdigheder.

Hvad skal du gøre nu?

Den ledige kan allerede begynde på en erhvervsuddannelse fra første ledighedsdag. Du skal sammen med den ledige finde frem til, hvilken erhvervsuddannelse, der er relevant. Derefter hjælper du den ledige med at finde frem til den skole, der udbyder den ønskede uddannelse samt kontakte en vejleder på skolen og få vejlederen til at lave en realkompetencevurdering.

I de fleste tilfælde vil den ledige selv modtage realkompetencevurderingen fra skolen. Den skal du hurtigst muligt gennemgå sammen med den ledige. Viser realkompetencevurderingen, at den ledige kan nå at gennemføre den ønskede erhvervsuddannelse inden for dagpengeperioden, og at kravene til et uddannelsesløft er opfyldt, er det dig som jobkonsulent, der i samarbejde med erhvervsskolen har ansvaret for at færdiggøre papirarbejdet ud fra realkompetencevurderingen.

Som jobkonsulent har du i samarbejde med den ledige også ansvaret for at tilmelde den ledige uddannelsen. Hvis den ledige skal starte på uddannelsens grundforløb, kan den ledige selv tilmelde sig uddannelsen på optagelse.dk. Så er uddannelsesløftet i gang.

Optagelse.dk

Sidst opdateret: 20-09-2019