Spring over hovedmenu

Spørgsmål og svar om uddannelsesløft

Søger du efter svar på et spørgsmål i forbindelse med uddannelsesløftet? Nedenfor finder du en række generelle spørgsmål, som måske kan hjælpe dig.

Hvorfor skal den ledige tage en erhvervsuddannelse under puljen til uddannelsesløftet?

Den ledige skal tage en erhvervsuddannelse, hvis han/hun ønsker:

  • Opkvalificering indenfor sin nuværende branche eller en ny branche
  • At få uddannelsespapirer på sine kompetencer
  • Sikre en fod på arbejdsmarkedet fremover.

Hvem kan tage en erhvervsuddannelse under puljen til uddannelsesløftet?

Målgruppen er dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse. Ved forældet uddannelse menes en uddannelse, som ikke er anvendt de seneste fem år.

Skal den ledige være jobsøgende, når han/hun er i gang med et uddannelsesløft?

Nej. Mens den ledige er under uddannelse, skal vedkommende blot have kontakt til jobcenteret, men skal ikke være aktivt jobsøgende eller dokumentere jobsøgning i sin joblog. Den ledige skal heller ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Skal den ledige på SU under uddannelse?

Når den ledige tager en erhvervsuddannelse under uddannelsesløftet, får vedkommende 80 % af den højeste dagpengesats. Dog højst den tidligere dagpengesats. Den ledige skal derfor ikke på SU.

Hvad er positivlisten?

Positivlisten er en liste over de brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Hvis den ledige vælger en erhvervsuddannelse, som er på positivlisten, vil vedkommende få 100 % af den tidligere dagpengesats i den del af uddannelsen, som ligger inden for dagpengeperioden. Du finder positivlisten på star.dk:

Positivlisten for puljen til uddannelsesløft, opdateret august 2017 (pdf)

Hvilken erhvervsuddannelse kan den ledige vælge?

Den ledige kan vælge alle erhvervsuddannelser, der udbydes, hvis de som udgangspunkt kan tages inden for den lediges dagpengeperiode.

Du kan her finde en oversigt over alle erhvervsuddannelser

Læs mere om alle erhvervsuddannelser for voksne på Uddannelsesguidens hjemmeside (nyt vindue)

Hvornår kan den ledige starte på en erhvervsuddannelse?

Den ledige kan starte fra sin første ledighedsdag og i hele dagpengeperioden. Nogle uddannelser kan være lange, så det er en god idé for den ledige at begynde så hurtigt som muligt.

Hvordan får den ledige fat i en realkompetencevurdering?

Når den ledige skal have lavet en realkompetencevurdering, skal du henvende dig til den erhvervsskole, som udbyder erhvervsuddannelsen, som den ledige er interesseret i. Henvend dig til en vejleder på skolen og aftal, at der laves en realkompetencevurdering for den ledige. Ofte er det nemt at finde frem til, hvem der er ansvarlig for realkompetencevurderinger på skolen, da de laver det ofte og har en ret formaliseret proces for det. I andre tilfælde er det lidt mere besværligt at finde ud af, hvem der kan lave realkompetencevurderingen på skolen.

Kan den ledige komme i praktik under uddannelse?

Ja. Når ledige tager en erhvervsuddannelse under puljen til uddannelsesløftet med praktik, så skal uddannelsen udbyde skolepraktik. Den ledige må dog gerne tage sin praktik i en virksomhed, hvis det kan lade sig gøre. Under praktikken i virksomheden vil den ledige modtage løn fra arbejdsgiveren. Hvis lønnen er mindre end de 80 % af den lediges højeste dagpengesats, så kan lønnen suppleres op med dagpenge til de 80 %.

Husk, at mens den ledige er under sit uddannelsesforløb, skal I løbende have kontakt. Den ledige skal dog ikke stå til rådighed for jobmarkedet og ej heller dokumentere jobsøgninger i joblog.

Tjekliste til borgere

Har du husket følgende i forbindelse med dit uddannelsesløft:
  • Er du i målgruppen? (fyldt 30 år, ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse)
  • Har du talt med din jobkonsulent/a-kassen om uddannelsesløft?
  • Har du besluttet dig for, hvilken erhvervsuddannelse, du ønsker at tage? Prøv vores digitale værktøj, hvor du får et hurtigt overblik over dine muligheder [Link til det personlige overblik].
  • Har du fået lavet en realkompetencevurdering (personlig uddannelsesplan)?
  • Har du sammen med din jobkonsulent gennemgået din personlige uddannelsesplan (opstart mv.)?
  • Har du tilmeldt dig uddannelsen på www.optagelse.dk?
Sidst opdateret: 20-09-2019