Spring over hovedmenu

Sådan starter du et uddannelsesløft

Vejen til et uddannelsesløft består af en række trin. Som ledig får man hjælp og vejledning fra sin jobkonsulent til at komme nemt igennem processen.

Det kan være svært at gennemskue, hvilke muligheder du har, hvis du ønsker et uddannelsesløft. Her på siden kan du finde ud af, om du opfylder kravene for at kunne tage en erhvervsuddannelse via uddannelsesløftet. Du kan finde en oversigt over dine muligheder og en guide til, hvad du skal gøre. Derudover kan du se en video, der kort forklarer vejen til et uddannelsesløft – fra dit første møde på jobcenteret, til du starter din uddannelse.

Sådan starter du et uddannelsesløft

Er du ledig og interesseret i uddannelse?

Når du er blevet ledig, skal du til dit første møde på jobcenteret eller til møde med din a-kasse. Hvis jobkonsulenten eller medarbejderen i din a-kasse ikke nævner uddannelsesløftet, så spørg endelig om mulighederne for at få et uddannelsesløft, mens du er på dagpenge.

Er du i målgruppen?

Du kan tage en erhvervsuddannelse via uddannelsesløftet, hvis:

 • Du er fyldt 30 år
 • Du er ufaglært
 • Du er faglært med en forældet uddannelse, dvs. du har ikke brugt din uddannelse i et job de seneste fem år.

Ud fra din baggrund og erfaring ser du sammen med jobkonsulenten på, hvilke muligheder du har for at tage en erhvervsuddannelse i din dagpengeperiode.

Som udgangspunkt kan jobcenteret bevilge et uddannelsesløft, der kan afsluttes inden for dagpengeperioden, så du får dagpenge under hele uddannelsen. Hvis din uddannelse rækker udover dagpengeperioden, kan du stadig få dagpenge under den almindelige dagpengeperiode. Herefter kan du færdiggøre op til 1/5 af uddannelsen efter dagpengeperioden, dvs. uden dagpenge. Her vil du typisk få elevløn eller skolepraktikydelse.

Du kan få hjælp fra din a-kasse, hvis du har spørgsmål til din økonomi, mens du er under uddannelse. Som udgangspunkt får du 80 % af din dagpengesats, og du kan låne de sidste 20 %. Der er nogle særlige uddannelser, hvor du kan få hele din dagpengesats. Se de uddannelser her:

Positivlisten for puljen til uddannelsesløft – opdateret august 2017 (pdf)

Hvilke muligheder har du?

Alle erhvervsuddannelser kan gennemføres som tre forskellige veje. Du kan starte på ”Erhvervsuddannelse for voksne” (euv) enten som euv1, euv2 eller euv3. Det afhænger af din tidligere erhvervserfaring, hvilken af de tre du hører til.

 • Euv1-forløb: Er for dig med mindst to års relevant erhvervserfaring. Du deltager kun i skoledelen og ikke grundforløb og praktikdel, da du allerede har relevant erhvervserfaring.
 • Euv2-forløb: Er for dig med nogen, men mindre end to års relevant erhvervsfaring eller anden uddannelse. Du deltager i skole- og praktikdel, men med mulighed for at forkorte uddannelsen, da du har relevant erhvervserfaring. Du starter med et grundforløb, som tager op til 20 uger. Det afhænger også af, hvor meget erfaring du har i forvejen.
 • Euv3-forløb: Er for dig med meget lille eller ingen relevant erhvervserfaring og ingen uddannelse. Du deltager i et udvidet hovedforløb med skole og praktik, som svarer til hovedforløbet for de unge. Du starter med et grundforløb, som tager op til 20 uger. Det afhænger også af, om du har noget erfaring i forvejen.

Lige meget om du er euv1, euv2 eller euv3, så skal du kunne gennemføre din erhvervsuddannelse indenfor din dagpengeperiode. Uddannelsen må max. vare en femtedel udover den periode, hvor du modtager dagpenge.

Her kan du nemt og hurtigt få et overblik over dine muligheder for at tage en erhvervsuddannelse under uddannelsesløftet:

Tjek dine uddannelsesmuligheder

Trin og specialer

En erhvervsuddannelse kan enten være et trin og/eller et speciale.

Trin i en erhvervsuddannelse er også en erhvervsuddannelse. Uddannelsen er kort. Du kan tage enten ét trin eller flere, når du er under uddannelse. Gennemfører du ét trin, får du et ”trinbevis”. Det er ikke alle erhvervsuddannelser, som er inddelt i trin.

Specialer er det højeste niveau i en erhvervsuddannelse. Nogle erhvervsuddannelser som fx elektriker og vvs-energiuddannelsen indeholder flere specialer.

På ug.dk kan du se, om erhvervsuddannelserne er inddelt i trin og specialer. Du kan søge på lige netop den erhvervsuddannelse, du er interesseret i:

Gå til Uddannelsesguidens hjemmeside (nyt vindue)

Eksempel 1

Uddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik består af to trin:

 1. Buschauffør: To år (trin1)
 2. Buschauffør i kollektiv trafik: Tre år og seks måneder (trin 1 + 2).

Hvis du har en erhvervsuddannelse som buschauffør (trin 1), som er færdiggjort for mindst 18 måneder siden, kan jobcentret bevilge en erhvervsuddannelse som buschauffør i kollektiv trafik (trin 2), hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Eksempel 2

Uddannelsen til kørselsdisponent består af tre trin:

 1. Buschauffør: To år (trin 1)
 2. Buschauffør i kollektiv trafik: Tre år og seks måneder (trin 1 + 2)
 3. Kørselsdisponent: Fem år (trin 1 + 2 + 3).

Hvis du har en erhvervsuddannelse som buschauffør i kollektiv trafik (trin 1 + 2), som er færdiggjort for mindst 18 måneder siden, kan jobcentret bevilge en erhvervsuddannelse som kørselsdisponent (trin 3), hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

 

Hvad er en realkompetencevurdering (RKV)?

Inden du kan starte på en erhvervsuddannelse, skal du have en realkompetencevurdering, en RKV. Idéen med en RKV er, at du ikke skal lære det samme to gange.

En RKV giver dig papir på alt det, du faktisk kan og ved. Med et RKV-bevis i hånden kan du blive klar til at søge ind på en erhvervsuddannelse og bygge videre på dine erfaringer. Du går så i gang med de dele af en uddannelse, du mangler for at få et fuldt uddannelsesbevis.

Med RKV’en får du din egen uddannelsesplan, der viser, hvor lang tid din uddannelse tager. RKV’en afgør derfor også, om du kan nå at gennemføre den valgte erhvervsuddannelse inden for din dagpengeperiode.

RKV’en laves af en uddannelsesinstitution. For nogle kan RKV’en gennemføres ved et skrivebord. Her ses der på, hvilke teoretiske kompetencer du har. De teoretiske kompetencer skal være dokumenterede fx ved et kursusbevis, erhvervserfaring eller lignende.

I andre tilfælde vil du skulle demonstrere dine praktiske kompetencer. Om der lægges vægt på de teoretiske- eller de praktiske kompetencer, afhænger af, hvilken erfaring du har og hvilken uddannelse, du gerne vil have.

En RKV kan vare fra ½ dag og op til 5 dage.

Læs mere om realkompetencevurdering til euv på Uddannelsesguidens hjemmeside (nyt vindue)

Hvad skal du gøre nu?

Du kan allerede begynde på en erhvervsuddannelse fra din første dag som ledig. Du skal sammen med jobkonsulenten finde frem til, hvilken erhvervsuddannelse der er relevant for dig. Derefter hjælper jobkonsulenten dig med at finde frem til den skole, der har uddannelsen. Jobkonsulenten hjælper også med at kontakte skolen og få en vejleder på skolen til at lave din realkompetencevurdering og uddannelsesplan ud fra din profil og din baggrund.

Når du har fået din personlige uddannelsesplan fra erhvervsskolen, skal du hurtigst muligt gennemgå den sammen med din jobkonsulent. Viser den, at du kan nå at gennemføre den ønskede uddannelse inden for dagpengeperioden, og at kravene til et uddannelsesløft er opfyldt, er det jobkonsulenten sammen med skolen, som skal færdiggøre papirarbejdet og sammen med dig tilmelde dig uddannelsen.

Hvis du skal starte på uddannelsens grundforløb, kan du selv tilmelde dig uddannelsen, og så er du i gang med dit uddannelsesløft:

Tilmeld dig på optagelse.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret: 20-09-2019